Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Zadávání veřejných zakázek

Při zadávání veřejných zakázek obec Lány postupuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Zadávání zakázek malého rozsahu se řídí Směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00243981