Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví a sňatečné obřady

Vydáno: 11.3.2020

S ohledem na vydané mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, je třeba co nejdříve upozornit snoubence, kteří po dobu trvání tohoto mimořádného opatření hodlají uzavírat manželství, na zákaz konání akcí nad 100 osob. Tento zákaz se vztahuje na všechny druhy akcí. Ani při sňatečném obřadu tak nesmí být přítomno více než 100 osob, a to včetně oddávajícího a matrikářky.