Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Aktuality

15.2.2024
Z hůvodu havárie vody na vodovodním řadu bude v ulicích Čs. Armády, Zahradní a v propojkách mezi těmito ulicemi omezena dodávka pitné vody 15.2.2024 od 10:15 do 13:00 hod.
12.2.2024
POPLATKY ZA ODPADY PRO ROK 2024 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí v letošním roce 1.000 Kč za osobu/rok při svozech 1 x týdně, pro občany nad 80 let věku je poplatek 500 Kč na osobu/rok. Od letošního roku je možné využít bonusový systém, který má za cíl zvýšit množství vytříděného odpadu a zároveň snížit množství a náklady na svoz a uložení zbytkového komunálního odpadu. V případě využití bonusového systému činí poplatek 800 Kč za osobu/rok při svozech 1 x za 14 dní, pro občany nad 80 let věku je poplatek 400 Kč za osobu/rok. Při využití bonusového systému nesmí přesáhnout velikost nádoby 120 litrů u domácnosti 1–4 osoby nebo 240 litrů, resp. 2x120l u domácnosti s 5 a více osobami.
6.2.2024
ČEZ Distribuce, a.s. informuje o plánované odstávce elektrické energie dne 27.2.2024 od 7:30 do 15:30 hod v k.ú. Lány, Zámecká čp. 763 a v k.ú. Vašírov čp. 18, 19 a parc.č. 26/2, 26/5, 383 a 484
23.1.2024
Nemáte program pro děti na pololetní prázdniny 2. února 2024? V lánské sokolovně pořádá MAS Svatováclavsko tvořivý workshop zaměřený na přírodu pro děti 6-15 let a výlet do Muzea T. G. M. v Rakovníku. Přihlásit své děti můžete pomocí QR kódu.
23.1.2024
Modernizace webových stránek systému PID. Veřejnost má možnost být prostřednictvím e-mailu informována o plánovaných výlukách a trvalých změnách ve veřejné dopravě v rámci systému PID, včetně změn v jízdních řádech zvolených linek
3.1.2024
Středočeské vodárny oznamují, že z důvodu provozní havárie bude přerušena dodávka pitné vody dne 3.1.2023 od 8:30 do 15:00 hodin v ulicích U Lipky a ČS Armády.