Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Aktuality

10.4.2024
Od 1.12.2024 vstoupí v platnost nové jízdní řády na všech příměstských a regionálních autobusových linkách PID. Představujeme vám návrhy nových jízdních řádů. Připomínky k těmto návrhům můžete zasílat písemně na e-mail info@obec-lany.cz nejpozději do 24.4.2024. Děkujeme za spolupráci.
26.3.2024
Obec Lány má zpracovanou architektonickou studii na rekonstrukci objektu Dubina (bývalé Muzeum sportovních aut). Autorem studie je architektonický ateliér mackovič architecture s. r. o. Veřejné představení studie proběhlo 25. března 2024 a zde vám přinášíme náhled do připravovaného projektu.
11.3.2024
Správa Pražského hradu, odbor Lány informuje, že od pondělí 11. 3. bude v zámeckém kostele probíhat ošetření oltářů proti dřevokaznému hmyzu, kostel bude proto dva týdny nepřístupný. Bude uzavřena i branka ke kostelu. Děkujeme za pochopení.
15.2.2024
Z hůvodu havárie vody na vodovodním řadu bude v ulicích Čs. Armády, Zahradní a v propojkách mezi těmito ulicemi omezena dodávka pitné vody 15.2.2024 od 10:15 do 13:00 hod.
12.2.2024
POPLATKY ZA ODPADY PRO ROK 2024 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí v letošním roce 1.000 Kč za osobu/rok při svozech 1 x týdně, pro občany nad 80 let věku je poplatek 500 Kč na osobu/rok. Od letošního roku je možné využít bonusový systém, který má za cíl zvýšit množství vytříděného odpadu a zároveň snížit množství a náklady na svoz a uložení zbytkového komunálního odpadu. V případě využití bonusového systému činí poplatek 800 Kč za osobu/rok při svozech 1 x za 14 dní, pro občany nad 80 let věku je poplatek 400 Kč za osobu/rok. Při využití bonusového systému nesmí přesáhnout velikost nádoby 120 litrů u domácnosti 1–4 osoby nebo 240 litrů, resp. 2x120l u domácnosti s 5 a více osobami.
6.2.2024
ČEZ Distribuce, a.s. informuje o plánované odstávce elektrické energie dne 27.2.2024 od 7:30 do 15:30 hod v k.ú. Lány, Zámecká čp. 763 a v k.ú. Vašírov čp. 18, 19 a parc.č. 26/2, 26/5, 383 a 484