Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Aktuality

20.4.2020
Ředitelství Mateřské školy Lány oznamuje termín řádného zápisu dětí pro školní rok 2020/2021 ve dnech 5.5. a 6.5. 2020. Z důvodu nouzového stavu v ČR proběhne zápis, pokud možno, bezkontaktně. Zákonní zástupci mají možnost předzápisu dítěte do mateřské školy. Předzápis je aktivní od 21.4. do 30.4. Více informacích najdete na stránkách školy nebo OU.
8.4.2020
Přinášíme vám aktuální dubnové číslo obecních novin. Vzhledem k okolnostem jsme vydali dubnové číslo ve zkrácené podobě, protože řada společenských, kulturních a sportovních akcí se nemohla uskutečnit a zatím neznáme ani termíny, kdy se budou moci naplánované akce v naší obci uskutečnit.
7.4.2020
Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví se zrušuje omezení rozsahu úředních hodin. Úřední hodiny na obecním úřadě budou v pondělí od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin a ve středu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin. Ostatní části Mimořádného opatření ze dne 30.března 2020 č.j.: MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN zůstávají zachovány v platnosti.
7.4.2020
Zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou prodejen, popř. provozoven: potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží - veškerý výčet viz přiložený dokument
1.4.2020
Od 1.4.2020 do 15.5.2020 je úplná uzavírka silnice č. II/606 v Novém Strašecí - průtah městem, 1. a 3. etapa v rámci stavby "II/606 Velká Dobrá-Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů". 1. etapa-Objížďka - jedsměrnná: Objízdná trasa: Pro vozidla do 3,5 t - jednosměrně směrem na Rynholec: bude vedena ze silnice č. II/606 ulicemi Okružní, Al. Jiráska, 1. máje s odbočením vpravo do ul. Křivoklátská, dále ulicí Na Ladě směr Pecínov s napojením vlevo na silnici č. III/2373 směr Rynholec.
27.3.2020
Distribuce dezinfekce na ruce a filtru Spunbond v Lánech a ve Vašírově v pátek 27.3.2020
26.3.2020
S účinností ode dne 27.3.2020 od 6:00 hod. do dne 1. 4.2020 do 6:00 hod. se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou níže uvedených prodejen a služeb viz přiložený dokument
25.3.2020
Zápis do 1. třídy bude probíhat bez přítomnosti dětí ve škole. Pro bližší informace sledujte webové stránky Základní školy Lány https://skola.lany.cz/cz/1584.zapis-do-1-tridy
24.3.2020
Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních pordejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, s prodejní polochou více než 500 m2, v čase mezi 8:00 hod a 10:00 hod., a to s výjimkou viz dokument níže
23.3.2020
Poděkování občanům za nadšení a pracovitost při výrobě a rozvozu textilních roušek seniorům nad 70 let. A současně vyzvání spoluobčanů k dodržování všech nařízení vlády ČR.
20.3.2020
Ministerstvo zdravotnictví zakazuje všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7:00 - 9:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starších 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 20.3.2020.
18.3.2020
Vláda ČR zakazuje s účinností od 19.3.2020 od 0.00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.
18.3.2020
Vláda ČR zakazuje s účinností od 19.3.2020 od 0:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústecka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének podrobnosti viz přiložený dokument
16.3.2020
Informační zpravodaj PID, ve kterém se dočtete následující aktuality: - Koronavirus – dočasná opatření v PID - Dočasné úpravy příměstských a regionálních autobusových linek ve Středočeském kraji - Doporučení jak cestovat dopravními prostředky PID v době nouzového stavu - Kde získat informace o aktuálním provozu PID - Odložení plánovaných integrací do PID ve Středočeském kraji
16.3.2020
Žádáme občany o přečtení a dodržování následujícího textu uvedeného níže. Děkujeme.