Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Aktuality

24.3.2020
Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních pordejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, s prodejní polochou více než 500 m2, v čase mezi 8:00 hod a 10:00 hod., a to s výjimkou viz dokument níže
23.3.2020
Poděkování občanům za nadšení a pracovitost při výrobě a rozvozu textilních roušek seniorům nad 70 let. A současně vyzvání spoluobčanů k dodržování všech nařízení vlády ČR.
20.3.2020
Ministerstvo zdravotnictví zakazuje všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7:00 - 9:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starších 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 20.3.2020.
18.3.2020
Vláda ČR zakazuje s účinností od 19.3.2020 od 0.00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.
18.3.2020
Vláda ČR zakazuje s účinností od 19.3.2020 od 0:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústecka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének podrobnosti viz přiložený dokument
16.3.2020
Informační zpravodaj PID, ve kterém se dočtete následující aktuality: - Koronavirus – dočasná opatření v PID - Dočasné úpravy příměstských a regionálních autobusových linek ve Středočeském kraji - Doporučení jak cestovat dopravními prostředky PID v době nouzového stavu - Kde získat informace o aktuálním provozu PID - Odložení plánovaných integrací do PID ve Středočeském kraji
16.3.2020
Žádáme občany o přečtení a dodržování následujícího textu uvedeného níže. Děkujeme.
16.3.2020
Ordinace od 16.3.2020 vzhledem k epidemiologické situaci striktně přechází na model, kdy pacienti budou ošetřováni pouze po telefonickém objednání a v konkrétní čas.
13.3.2020
Vláda svým usnesením ze dne 12.3.2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu viz přiložený dokument.
11.3.2020
S ohledem na vydané mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, je třeba co nejdříve upozornit snoubence, kteří po dobu trvání tohoto mimořádného opatření hodlají uzavírat manželství, na zákaz konání akcí nad 100 osob. Tento zákaz se vztahuje na všechny druhy akcí. Ani při sňatečném obřadu tak nesmí být přítomno více než 100 osob, a to včetně oddávajícího a matrikářky.
11.3.2020
Přinášíme vám aktuální březnové číslo s nejnovějšími informacemi o dění v obci Lány.
10.3.2020
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, vážený pane primátore, vláda rozhodla o uzavření všech škol (základních, středních i vyšších odborných a dalších) od středy 11. března 2020. Mateřských školek se toto opatření netýká. Zároveň dnes (10. 3. 2020) od 18:00 hodin platí zákaz filmových, divadelních, sportovních, náboženských, tanečních, tradičních shromáždění nebo výstav, poutě, veletrhy s účastí nad 100 osob. Mimořádná opatření jsou zveřejněna na Portále krizového řízení Středočeského kraje (https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/) a přiložena v příloze emailu. Doporučení k cestování v souvislosti s šířením koronaviru ve světě vydalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Od 10. 3. 2020 platí karanténa pro celou Itálii (https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html). S pozdravem Ing. Luboš Navrátil tajemník Bezpečnostní rady
9.3.2020
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, vážený pane primátore, dnes 9. 3. 2020 proběhlo jednání Krajské epidemiologické komise (pracovní skupiny krizového štábu kraje). Projednala aktuální situaci šíření nákazy COVID-19 ve Středočeském kraji. Tisková zpráva je uvedena v příloze. Dále Vám zasílám mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým nařizuje s účinností od 10. 3. 2020 všem poskytovatelům zdravotní lůžkové péče a zařízením sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě zákaza návštev, viz příloha. Další podrobnější informace naleznete: https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/aktuality/aktualni-informace-ke-koronaviru-covid-1-95106/ Dále Vás žádám o zajištění informování občanů o "Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19" (viz příloha). Tento postup platí i při kontaktu lékařské pohotovostní služby. S pozdravem Ing. Luboš Navrátil tajemník Bezpečnostní rady
25.2.2020
Společnost ČEZ Distribuce informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, a to v pátek 13.3.2020 od 7:30 do 12:00 hodin. Bližší informace naleznete na webových stránkách společnosti ČEZ v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu: http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html Upřesňujeme informace: jedná se o průběžnou kontrolu jednotlivých trafostanic.
25.2.2020
Společnost ČEZ Distribuce informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, a to v pondělí 16.3.2020 od 8:00 do 13:00 hodin. Bližší informace naleznete na webových stránkách společnosti ČEZ v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu: http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html Upřesňujeme informace: jedná se o průběžnou kontrolu jednotlivých trafostanic.