Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Aktuality

13.5.2020
Lánská knihovna zahájí provoz ve středu 13. května s omezenou výpůjční dobou a s novými bezpečnostními pravidly. Otevírací doba knihovny bude dočasně zkrácena od 13:00 do 16:00 hodin. V knihovně je nově instalována průhledná bezpečnostní přepážka. Opatření, která nově platí pro prostory v knihovně: Před vstupem do knihovny bude nutné vydezinfikovat si ruce připravenou dezinfekcí. Do knihovny bude možné vstoupit pouze jednotlivě. Vstup bude možný pouze s rouškou, respirátorem nebo jiným dostatečným zakrytím dýchacích cest. Pobyt v knihovně je omezen na nezbytně nutnou dobu výběru nových knih (max. 10 minut): knihy Vám může vybrat paní knihovnice. Knihy, které budou čtenáři vracet, se po odečtení z jejich čtenářských účtů odloží do karantény a nebude možné je ve stejný den zapůjčit jinému čtenáři. Děkujeme za respektování nových pravidel.
30.4.2020
MUDr. Volf oznamuje svým pacientům, že až do odvolání ordinuje v režimu nouzového stavu. Od pondělí 4.května je opět možno používat původní telefonní číslo 736 771 812 v obvyklé pracovní době 7:30 – 9:30 denně. S ordinací se nově lze spojit i elektronicky na e-mailu: doktor2712@seznam.cz. Příští týden budou obnoveny i odběrové hodiny, a to vždy v úterý a v pátek od 6:00 – 7:30 hodin. Sestra bude v ordinaci přítomna denně.
20.4.2020
Vážení obchodní partneři, kolegové, v souvislosti s COVID-19, Vás prosíme o součinnost při omezení sběru textilu z kontejnerů ve Vaší obci od 17.4.2020 do 17.5.2020. Prosíme tímto o součinnost při informování občanů, aby si ponechali vytříděný textil po tuto krizovou dobu doma. Dimatex CS spol. s r.o.
20.4.2020
Ředitelství Mateřské školy Lány oznamuje termín řádného zápisu dětí pro školní rok 2020/2021 ve dnech 5.5. a 6.5. 2020. Z důvodu nouzového stavu v ČR proběhne zápis, pokud možno, bezkontaktně. Zákonní zástupci mají možnost předzápisu dítěte do mateřské školy. Předzápis je aktivní od 21.4. do 30.4. Více informacích najdete na stránkách školy nebo OU.
8.4.2020
Přinášíme vám aktuální dubnové číslo obecních novin. Vzhledem k okolnostem jsme vydali dubnové číslo ve zkrácené podobě, protože řada společenských, kulturních a sportovních akcí se nemohla uskutečnit a zatím neznáme ani termíny, kdy se budou moci naplánované akce v naší obci uskutečnit.
7.4.2020
Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví se zrušuje omezení rozsahu úředních hodin. Úřední hodiny na obecním úřadě budou v pondělí od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin a ve středu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin. Ostatní části Mimořádného opatření ze dne 30.března 2020 č.j.: MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN zůstávají zachovány v platnosti.
7.4.2020
Zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou prodejen, popř. provozoven: potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží - veškerý výčet viz přiložený dokument
1.4.2020
Od 1.4.2020 do 15.5.2020 je úplná uzavírka silnice č. II/606 v Novém Strašecí - průtah městem, 1. a 3. etapa v rámci stavby "II/606 Velká Dobrá-Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů". 1. etapa-Objížďka - jedsměrnná: Objízdná trasa: Pro vozidla do 3,5 t - jednosměrně směrem na Rynholec: bude vedena ze silnice č. II/606 ulicemi Okružní, Al. Jiráska, 1. máje s odbočením vpravo do ul. Křivoklátská, dále ulicí Na Ladě směr Pecínov s napojením vlevo na silnici č. III/2373 směr Rynholec.
27.3.2020
Distribuce dezinfekce na ruce a filtru Spunbond v Lánech a ve Vašírově v pátek 27.3.2020
26.3.2020
S účinností ode dne 27.3.2020 od 6:00 hod. do dne 1. 4.2020 do 6:00 hod. se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou níže uvedených prodejen a služeb viz přiložený dokument
25.3.2020
Zápis do 1. třídy bude probíhat bez přítomnosti dětí ve škole. Pro bližší informace sledujte webové stránky Základní školy Lány https://skola.lany.cz/cz/1584.zapis-do-1-tridy
24.3.2020
Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních pordejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, s prodejní polochou více než 500 m2, v čase mezi 8:00 hod a 10:00 hod., a to s výjimkou viz dokument níže
23.3.2020
Poděkování občanům za nadšení a pracovitost při výrobě a rozvozu textilních roušek seniorům nad 70 let. A současně vyzvání spoluobčanů k dodržování všech nařízení vlády ČR.
20.3.2020
Ministerstvo zdravotnictví zakazuje všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7:00 - 9:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starších 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 20.3.2020.