Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Informace ke zhoršené kvalitě pitné vody

Vydáno: 5.6.2023

Vzhledem ke zvýšeným stížnostem na kvalitu vody bylo vše konzultováno s vodárnami. Jejich optaření bude takové, že bude docházet průběžně k odkalování vodovodního řadu. Zhoršená kvalita vody může být způsobena nadměrným zaléváním v době velkého sucha.