Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Aktuality

16.12.2020
Vážení občané, ordinace doktorky Jiříčkové nabízí preventivní antigennní testování na Covid před Vánoci, pokud se budete chtít otestovat, zda můžete v klidu navštívit své příbuzné, volejte na 314 004 000 k zajištění termínu výtěru. Testování proběhne ve středu 23.12.2020 dopoledne venku před ordinací. Zdarma pro všechny občany, děti, pouze nutno mít platnou kartičku pojištovny. Ordinace MUDr. Jiříčkové
10.12.2020
Provoz mateřské školy je obnoven od pondělí 14. 12. 2020 Provoz mateřské školy je obnoven v běžném režimu. Požádáme o dodržování nastavených hygienických pravidel. Stravování dětí je automaticky zrušeno po dobu trvání karantény. Stravu pro dítě na pondělí 14. 12. je potřeba si objednat přes stravovací účet nejpozději 11.12.do 14.00 hodiny. Na odloučeném pracovišti třída Zajíčci je provoz obnoven také od pondělí 14. 12. 2020, děti si donáší dopolední svačiny z domova. Během trvání karantény bylo nutné, aby se děti i zaměstnanci zdržovali doma, nepřicházeli do kontaktu s cizími osobami a nenavštěvovali školské zařízení. Bohužel někteří zákonní zástupci nedodrželi nařízení KHS a karanténu porušovali. (docházelo ke vzájemnému hlídání dětí, děti přiváděli na dětské hřiště, do zaměstnání a dále do dalších zařízení, která byla ve vesnici v provozu…) Situace s nákazou je již v ČR dlouhodobá záležitost, rodiny s dětmi jsou ve velmi složité situaci. Přesto požádám nepodceňujme nařízení, chovejme se zodpovědně, abychom společně epidemii zvládli a svým rozhodováním a chováním neohrozili další lidi kolem sebe a již se nám neopakovala nutnost uzavírání mateřské školy. Všichni si splníme přání, když se nám podaří obyčejný život vrátit co nejdříve do běžných kolejích. Miluše Vaněčková
4.12.2020
Vážení rodiče, oznamuji uzavření mateřské školy od 4.12.2020 do 10.12.2020 z důvodu nařízené karantény KHS Kladno. Důvodem je výskyt nákazy COVID-19 u zaměstnance školy. Krajská hygienická stanice provedla epidemiologické šetření a dle platných pravidel rozhodla, že karanténa bude trvat 10 dní od doby posledního kontaktu s nemocnou osobou do 10.12.2020. Zákonní zástupci budou kontaktování ředitelkou školy, která předá zprávu a seznámí s nařízeným postupem předaným KHS Kladno. Rodiče mají povinnost zažádat dětského lékaře o vystavení žádanek na 7.12. 2020 pro své děti na kontrolní testování PCR na COVID. Během karantény je nutné, aby se děti i zaměstnanci zdržovali doma, nepřicházeli do kontaktu s cizími osobami a nenavštěvovali školské zařízení. Karanténní opatření se vztahuje pouze na děti a zaměstnance, kteří byli v kontaktu s pozitivní osobou. Stravování dětí je automaticky zrušeno po dobu trvání karantény. Doporučením KHS je nutnost sledovat zdravotní stav dětí. Pokud by se projevily příznaky respiračního onemocnění (zejména zvýšená teplota, dýchací obtíže, kašel), ihned kontaktujte svého pediatra. Kromě zákonných zástupců rizikových kontaktů byl o situaci informován zřizovatel školy. Provoz mateřské školy bude obnoven 11.12. 2020. Žádáme rodiče, aby si zajistili na tento den stravu přes objednávací systém do 14.00 hodiny. Děkuji za pochopení situace. M. Vaněčková
3.12.2020
MŠ Tuchlovice: Nabízíme profesní růst ( workshopy, semináře, sdílení zkušeností – výjezdy do jiných MŠ ) práce u dětí s moderní technikou – tablety, interaktivní tabule, diagnostický nástroj iSophi, spolupráce s ostatními institucemi, besedy s odborníky v MŠ, finanční ohodnocení nadstandartních aktivit, možnost vedení zájmového kroužku, nabídka dlouhodobé spolupráce vzhledem k současnému rozšíření kapacity MŠ. Benefity pro zaměstnance: Fokus Passy, vstupenky na kulturní akce, příspěvek na rodinnou rekreaci, wellness pobyt, čerpání dovolené v průběhu školního roku, každoroční workshop moderní gastronomie se závěrečným rautem, příspěvek na stravování. Požadujeme kvalifikaci dle zákona o pedagogických pracovnících, popřípadě započaté studium k doplnění kvalifikace, praxe v oboru. Platové ohodnocení dle platných platových tarifů pro pedagogické zaměstnance. Životopis zasílejte na info@skolkatuchlovice.cz
30.11.2020
Prodej vánočních stromků bude probíhat jako každý rok na Nových Dvorech v období od 5.12 do 21.12. 2020 následovně: Pondělí-čtvrtek 7:30-15:30 hod Pátek 7:30-17:00 hod. Soboty a Neděle 9:00-14:00 hod. Vánoční stromky: SMRK ztepilý, pichlavý 200,- Kč / ks SMRK omorika 300,- Kč / ks JEDLE 600,- Kč / ks BOROVICE lesní, černá 200,- Kč / ks Ceny jsou včetně DPH a zabalení do ochranné sítě. Ozdobná chvoj Smrková, borová 20,- Kč / 5 kg (otep) Jedlová 40,- Kč / 5 kg (otep) Ceny jsou včetně DPH
24.11.2020
Obecní knihovna Lány bude v provozu v režimu výdejního okenka. Vstup do budovy bude možný pouze s rouškou, respirátorem apod. Otevírací doba: každou středu od 13:00 do 16:00 hodin.
20.11.2020
Z důvodu zrušení akce Rozsvícení vánočního stromu, bychom Vám rádi nabídli požehnání věnečků. Věnečky je možné donést do vestibulu na Obecní úřad Lány ve dnech v pondělí 23.11.2020 od 8:00 - 11:00 hodin a dále od 13:00 - 15:00 hodin a ve středu 25.11.2020 od 10:00 - 12:00 hodin a dále od 14:00 - 17:00 hodin. U věnečku nechte cedulku se svou adresou a tel. číslem. Pan farář věnečky v pátek 27.11.2020 požehná a my vám požehnané věnečky dovezeme v pátek večer nebo v sobotu k Vám domů na uvedené adresy (do Lány a do Vašírova)
23.10.2020
Z důvodu závady na vozidle bude dnes 23.10.2020 znovu proveden svoz domovního odpadu.
21.10.2020
Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru se uskuteční v sobotu 7.11.2020. Sběrná místa jsou: LÁNY: před obecním úřadem od 7:50 do 8:30 hodin, VAŠÍROV: u kapličky od 8:40 do 9:10 hodin. Do nebezpečného odpadu můžete přinést např. pneumatiky, elektrospotřebiče, nebezpečný odpad (oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, teploměry, fotochemikálie, rozpouštědla, zásady, pesticidy, léky, baterie, olověné akumulátory, nádoby od sprejů). Připomínáme, že nebezpečné odpady se odevzdávají v danou hodinu přímo zaměstnancům specializované firmy. Nevozte je na sběrná místa předem.
17.10.2020
Z důvodu epidemiologické situace v ČR se dočasně mění otevírací doba Pošty v Lánech s platností od 19.10.2020. Nová otevírací doba: Pondělí 8 - 10 hod Úterý 14 -16 hod Středa 14 -16 hod Čtvrtek 8 -10 hod Pátek 14 - 16 hod
12.10.2020
Velkoobjemové kontejnery na rostlinný bioodpad ze zahrádek budou v obci Lány a Vašírov k dispozici od pátku 16.října do neděle 18.října na obvyklých stanovištích: na parkovišti u rybníka, v Lesní ulici u čp. 125, parkoviště K Betynce, u hřbitova a ve Vašírově Na Ohrádce. Kontejnery budou v sobotu vyprázdněny. Prosíme všechny občany, aby bioodpad do kontejnerů vkládali volně, bez pytlů a jiných obalů.
5.10.2020
Knihovna bude ve středu 7.10. 2020 a 14.10.2020 uzavřena.
29.9.2020
Ordinace praktického lékaře MUDr. Volfa oznamuje, že v týdnu od 28.9. do 2.10.2020 je možné v případě nutnosti volat na tel. č.: 725 455 043, nebo psát na email: doktor2712@seznam.cz
29.9.2020
Služba denního stacionáře je určena pro klienty s neurologickým handicapem po získaném poškození mozku (stavy po úrazech mozku, centrálních mozkových příhodách CMP, nádorových onemocnění mozku, roztroušené skleróze, apod.), kteří nepotřebují přímou zdravotní péči. Služba je určena pro dospělé osoby od 19 do 64 roků. Jedná se o registrovanou sociální službu Středočeského krajského úřadu dle zák. 108/2006 Sb., zřizovatelem je zapsaná společnost V.O.D.A. z.s. Kladno, která má dvacet pět let praxe v sociální sféře.