Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

POPLATKY ZA ODPADY PRO ROK 2024

Vydáno: 12.2.2024

POPLATKY ZA ODPADY PRO ROK 2024 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí v letošním roce 1.000 Kč za osobu/rok při svozech 1 x týdně, pro občany nad 80 let věku je poplatek 500 Kč na osobu/rok. Od letošního roku je možné využít bonusový systém, který má za cíl zvýšit množství vytříděného odpadu a zároveň snížit množství a náklady na svoz a uložení zbytkového komunálního odpadu. V případě využití bonusového systému činí poplatek 800 Kč za osobu/rok při svozech 1 x za 14 dní, pro občany nad 80 let věku je poplatek 400 Kč za osobu/rok. Při využití bonusového systému nesmí přesáhnout velikost nádoby 120 litrů u domácnosti 1–4 osoby nebo 240 litrů, resp. 2x120l u domácnosti s 5 a více osobami.

ZMĚNY V POPLATKU ZA ODPADY PRO ROK 2024

 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí v letošním roce 1.000 Kč za osobu/rok při svozech 1 x týdně, pro občany nad 80 let věku je poplatek 500 Kč na osobu/rok.

 

Od letošního roku je možné využít bonusový systém, který má za cíl zvýšit množství vytříděného odpadu a zároveň snížit množství a náklady na svoz a uložení zbytkového komunálního odpadu. V případě využití bonusového systému činí poplatek 800 Kč za osobu/rok při svozech 1 x za 14 dní, pro občany nad 80 let věku je poplatek 400 Kč za osobu/rok. Při využití bonusového systému nesmí přesáhnout velikost nádoby 120 litrů u domácnosti 1–4 osoby nebo 240 litrů, resp. 2x120l u domácnosti s 5 a více osobami.

Pokud máte problém s vyplněním online, bude formulář také součástí lednového Lánského zpravodaje, ten nám vyplněný můžete odevzdat nejpozději do poloviny měsíce ledna 2024 do schránky na budově obecního úřadu, případně jej můžete vyfotografovat/naskenovat a poslat e-mailem na adresu info@obec-lany.cz, do předmětu e-mailu napište „ODPADY“. Pokud vyplníte formulář elektronicky, papírový již nevyplňujte.

Upřednostňujeme bezhotovostní platby před platbou v hotovosti. Poplatek za svoz odpadů můžete uhradit převodem na účet obce 622221/0100, variabilní symbol 1340 + čp. rodinného domu, za který poplatek hradíte (do poznámky napište jména osob, za které je poplatek hrazen). Pokud se rozhodnete uhradit poplatek kartou nebo v hotovosti, můžete tak učinit od 5. 2. 2024 v kanceláři obecního úřadu, kde bude možné od stejného termínu také vyzvedávat nové známky.

 

Poplatek za rok 2024 je splatný nejpozději do 29. 2. 2024.

Do konce února 2024 platí staré známky a všechny nádoby budou vyváženy týdně.

Od 1. 3. 2024 již nebudou vyváženy popelnice se známkou z roku 2023.