Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Návrh nových jízdních řádů od 1.12.2024

Vydáno: 10.4.2024

Od 1.12.2024 vstoupí v platnost nové jízdní řády na všech příměstských a regionálních autobusových linkách PID. Představujeme vám návrhy nových jízdních řádů. Připomínky k těmto návrhům můžete zasílat písemně na e-mail info@obec-lany.cz nejpozději do 24.4.2024. Děkujeme za spolupráci.

V období prosince tohoto roku vstoupí v platnost nové jízdní řády na všech příměstských a regionálních autobusových linkách PID, dále provoz velké části linek zajistí noví dopravci a rovněž bude realizována výraznější úprava linkového vedení (např. na  Novovesku, Hořešovicku, Slánsku, Kralupsku apod.). Všechny tyto události souvisí s veřejnými zakázkami na dopravce autobusových linek PID pro období následujících 10 let, které se konaly v roce 2022 a 2023, a jejichž účinnost vstoupí v platnost první prosincovou neděli tohoto roku, tj. 1. 12. 2024. 

Vzhledem k provázanosti autobusových linek s železniční dopravou bude nutné akceptovat taktéž celostátní termín změny jízdních řádů o 14 dní později, tj. 15. 12. 2024.