Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Každodenní dezinfekce veřejných prostor v Lánech a ve Vašírově

Vydáno: 6.4.2020

JSDH Lány provádí každodenní dezinfekci těchto veřejných prostor v obci Lány a Vašírov:
- Jednota, SD v Rakovníku, ul. Berounská - vchod a blízké okolí,
- kontejnery na tříděný odpad - ul. V Chaloupkách,
- veřejné lavičky u lánské Oborní brány
- kontejnery na tříděný odpad - ul. Lesní,
- autobusová zastávka - ul. Lesní,
- kontejnery na tříděný odpad - ul. Pod Hřištěm,
- kontejnery na tříděný odpad - ul. K Betynce,
- kontejnery na tříděný odpad - parkoviště u Židovského rybníka,
- Pošta Partner Lány, ul. Křivoklátská - vchod, zábradlí a blízké okolí,
- veřejné lavičky a blízké okolí na náměstí a u fontány,
- zábradlí a veřejné prostory před budovou Obecního úřadu,
- autobusová zastávka na Masarykově náměstí,
- vchod, zábradlí a blízké okolí u Mini Marketu - ul. Zámecká,
- vchod, lavičky a zábradlí na hřbitově,
- autobusové zastávky u hřbitova,
- autobusové zastávky a lavičky ve Vašírově,
- kontejnery na tříděný odpad ve Vašírově,
- kontejnery na tříděný odpad - ul. U Lipky,
- kontejnery na tříděný odpad, zábradlí, schody a prostory před lékárnou a smíšeným zbožím - u čp. 174, ul. Ke Hřbitovu,
- lavičky, prostory před ZŠ a vstup do školní kuchyně,
- kontejnery na tříděný odpad - ul. Školní,
- prostory, vstupy a lavičky u DPS a u ordinací lékařů,
- kontejnery na tříděný odpad - ul. Na Ohradech.

Veřejné prostory jsou dezinfikovány určenou dezinfekcí dle doporučení SÚJCHBO (Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany) a Hasičského záchranného sboru ČR.