Obec Lánybrána do křivoklátských lesů
  • Titulní strana
  • Aktuality
  • Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje v termínu 12.-31.8.2020 opravuje Berounskou a Lesní ulici v Lánech a úsek mezi Lány a Ploskovem

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje v termínu 12.-31.8.2020 opravuje Berounskou a Lesní ulici v Lánech a úsek mezi Lány a Ploskovem

Vydáno: 12.8.2020

Vjezd k nemovitostem bude majitelům v době přípravných stavebních prací umožněn, omezení bude pouze na nezbytně nutnou dobu v době pokládky nového asfaltového povrchu. Aktuální informace poskytnou obyvatelům pracovníci stavby.

Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb povolil dne 6.8.2020 rozhodnutím č. ODaS/1964-1/20 společnosti EUROVIA CS, a.s.

  • zvláštní užívání silnici II/116H v km 0,0 – 0,562 a silnici III/23624 v km 0,075 – 0,800, pro provádění stavebních prací při opravě vozovky.
  • úplné vyloučení provozu na silnici II/116H v km 0,000 0,589, tj. úsek silnice v obci Lány, ul. Berounská, od křižovatky se silnicí II/236H, ul. Křivoklátská, po křižovatku se silnicí III/23624, ul. Lesní
  • úplné vyloučení provozu na silnici III/23624 v km 0,000 – 0,801, tj. úsek silnice v obci Lány, ul. Lesní, od křižovatky se silnicí II/116H, ul. Berounská, po okružní křižovatku se silnicí II/236,

z důvodů stavebních prací při provádění opravy vozovky v termínu 12.8.2020 – 31.8.2020. V tomto čase bude zrušena bez náhrady autobusová zastávka Lány, Lesní. Objížďka není zřízena.

Dále bude vyloučen provoz v průjezdním úseku obce Lány, ul. Lesní a Berounská a úseku silnice II/116 mimo zastavěné území obcí (obec Lány – Ploskov), z důvodů opravy vozovky značena objížďka.