Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Upozornění ČEZ Distribuce - odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Vydáno: 16.9.2020

Společnost ČEZ Distribuce upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes než vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a.s. nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečně a spolehlivě provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zásah je nutné provést do 15. listopadu 2020. Více informací viz přiložený dokument