Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Mobilní svoz nebezpečného odpadu 7.11.2020

Vydáno: 21.10.2020

Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru se uskuteční v sobotu 7.11.2020. Sběrná místa jsou: LÁNY: před obecním úřadem od 7:50 do 8:30 hodin, VAŠÍROV: u kapličky od 8:40 do 9:10 hodin. Do nebezpečného odpadu můžete přinést např. pneumatiky, elektrospotřebiče, nebezpečný odpad (oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, teploměry, fotochemikálie, rozpouštědla, zásady, pesticidy, léky, baterie, olověné akumulátory, nádoby od sprejů). Připomínáme, že nebezpečné odpady se odevzdávají v danou hodinu přímo zaměstnancům specializované firmy. Nevozte je na sběrná místa předem.