Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Mateřská škola - provoz obnoven od 14.12.2020

Vydáno: 10.12.2020

Provoz mateřské školy je obnoven od pondělí 14. 12. 2020 Provoz mateřské školy je obnoven v běžném režimu. Požádáme o dodržování nastavených hygienických pravidel. Stravování dětí je automaticky zrušeno po dobu trvání karantény. Stravu pro dítě na pondělí 14. 12. je potřeba si objednat přes stravovací účet nejpozději 11.12.do 14.00 hodiny. Na odloučeném pracovišti třída Zajíčci je provoz obnoven také od pondělí 14. 12. 2020, děti si donáší dopolední svačiny z domova. Během trvání karantény bylo nutné, aby se děti i zaměstnanci zdržovali doma, nepřicházeli do kontaktu s cizími osobami a nenavštěvovali školské zařízení. Bohužel někteří zákonní zástupci nedodrželi nařízení KHS a karanténu porušovali. (docházelo ke vzájemnému hlídání dětí, děti přiváděli na dětské hřiště, do zaměstnání a dále do dalších zařízení, která byla ve vesnici v provozu…) Situace s nákazou je již v ČR dlouhodobá záležitost, rodiny s dětmi jsou ve velmi složité situaci. Přesto požádám nepodceňujme nařízení, chovejme se zodpovědně, abychom společně epidemii zvládli a svým rozhodováním a chováním neohrozili další lidi kolem sebe a již se nám neopakovala nutnost uzavírání mateřské školy. Všichni si splníme přání, když se nám podaří obyčejný život vrátit co nejdříve do běžných kolejích. Miluše Vaněčková