Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Úhrada poplatku za svoz odpadu a za psy 2021

Vydáno: 11.1.2021

Poplatek za komunální odpad a za psy pro rok 2021 bude splatný od 8.února do 22. února 2021.S ohledem na omezenou otevírací dobu obecního úřadu a minimalizování vytváření front na obecním úřadu je ideální provést úhradu bezhotovostně.

Dovolujeme si vás požádat o upřednostnění bezhotovostní platby před platbou v hotovosti. Zejména apelujeme na seniory, kteří jsou zvyklý platit poplatky za odpad i za psa hotově, aby se pokusily v co největší míře o bezhotovostní úhradu poplatků např. za pomoci rodinných příslušníků. Ušetříte sobě i pracovnicím obecního úřadu čas a budete rychleji odbaveni při výdeji známky na popelnici.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí 600,- Kč za osobu. Úlevy zůstaly beze změn. Poplatek za svoz odpadu můžete uhradit bezhotovostním převodem na účet obce č. 622221/0100, variabilní symbol 1340 + číslo popisné rodinného domu, za který platbu hradíte. Na obecní úřad přineste doklad prokazující úhradu poplatku, aby Vám mohl být ihned vydán kupón pro vyvážení popelnice. Poplatky je možné uhradit i platební kartou a hotově na Obecním úřadu v Lánech.

I poplatek ze psů můžete uhradit bezhotovostním převodem na účet obce č. 622221/0100, variabilní symbol 1341 + číslo popisné rodinného domu, za který platbu hradíte.  Poplatky je možné uhradit i platební kartou a hotově na Obecním úřadu v Lánech.

Sazba poplatku pro rok 2021 činí 200,- Kč za jednoho psa (staršího tří měsíců), 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele. Stokorun uhradí za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let a 150,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let.