Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Zápis do 1. třídy ZŠ Lány

Vydáno: 10.3.2021

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zápis do 1. třídy bude tak jako v loňském roce organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zapisovány budou děti, které se narodily od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Možnosti zápisu: 1. podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole, a to těmito formami: datová schránka e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!) poštou doporučeně Adresa školy: Základní škola Charlotty Garrigue Masarykové Lány Školní 93 Lány 27061 Identifikátor datové schránky: 2psex8e E-mail: skola@zs.lany.cz Termín doručení: Vyplněné tiskopisy "Zápisní list" a "Žádost/Přihláška k zápisu" doručte škole v termínu od 1. do 16. 4. 2021 do 12 hodin. 2. osobní podání (určitě doporučujeme v případě žádosti o odklad povinné školní docházky) Termíny: pátek 9. 4. 2021 od 12 do 18 hodin, sobota 10. 4. 2021 od 9 do 12 hodin Kde: hlavní budova školy Aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy, žádáme Vás o předchozí rezervaci dne a času na tomto odkazu https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zs_lany/KWE001_ObecneInformace.aspx Rezervační systém bude otevřen: od 10. 3. 2021 - 9.00 do 31. 3. 2021 - 14.00 S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Ve škole vyplníte tiskopisy "Zápisní list", "Žádost/Přihláška k zápisu", "Žádost/ o odklad PŠD" nebo je pro urychlení jednání přinesete již vyplněné. Rodiče dětí, které měly na naší škole udělený odklad povinné školní docházky, budou osloveni pouze telefonicky ke kontrole a aktualizaci údajů.