Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Mobilní svoz nebezpečného odpadu

Vydáno: 27.4.2021

v sobotu 1.5.2021 - Lány před obecním úřadem od 7:50 do 8:30 hodin a ve Vašírově u kapličky od 8:40 do 9:10 hodin.

Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru se uskuteční v sobotu 1.5.2021. Sběrná místa jsou: Lány před obecním úřadem od 7:50 do 8:30 hodin a ve Vašírově u kapličky od 8:40 do 9:10 hodin.

Do nebezpečného odpadu můžete přinést např. pneumatiky, elektrospotřebiče, nebezpečný odpad (oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, teploměry, fotochemikálie, rozpouštědla, zásady, pesticidy, léky, baterie, olověné akumulátory, nádoby od sprejů). Připomínáme, že nebezpečné odpady se odevzdávají v danou hodinu přímo zaměstnancům specializované firmy. Nevozte je na sběrná místa předem.