Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Poplatky za popelnici a psa na rok 2022

Vydáno: 28.12.2021

Poplatek za komunální odpad a za psy pro rok 2022 lze bezhotovostně hradit již od 3.1.2022, je splatný nejpozději do 28. 2. 2022. Dovolujeme si vás požádat o upřednostnění bezhotovostní platby před platbou v hotovosti.

Zejména apelujeme na seniory, kteří jsou zvyklí platit poplatky za odpad i za psa hotově, aby volili v co největší míře bezhotovostní úhradu poplatků např. za pomoci rodinných příslušníků. Ušetříte sobě i pracovnicím obecního úřadu čas a budete rychleji odbaveni při výdeji známky na popelnici.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí 700,- Kč za osobu. Pro občany nad 80 let věku poplatek 350,- Kč/osobu. Poplatek za svoz odpadu můžete uhradit bezhotovostním převodem na účet obce č. 622221/0100, variabilní symbol 1340 + číslo popisné rodinného domu, za který platbu hradíte.  Prosíme občany, kteří hradí poplatky přes Poštu partner, aby do poznámky uváděli své jméno a příjmení, popř. za koho jsou poplatky hrazeny. Jinak nemůže být platba správně přiřazena. Na obecní úřad přineste doklad prokazující úhradu poplatku, aby Vám mohl být ihned vydána známka.

I poplatek ze psů můžete uhradit bezhotovostním převodem na účet obce č. 622221/0100, variabilní symbol 1341 + číslo popisné rodinného domu, za který platbu hradíte. Sazba poplatku pro rok 2022 činí za jednoho psa 200,-Kč za druhého a každého dalšího 300,- Kč, za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100,-Kč a za druhého a každého dalšího 150,-Kč.

Při úhradě poplatku přes Poštu partner, uveďte do poznámky své jméno a příjmení, popř. za koho jsou poplatky hrazeny. Jinak nemůže být platba správně přiřazena. Poplatek za psa je splatný nejpozději do 15. 2. 2022. Nejpozději do konce ledna prosím o nahlášení změn v poplatcích za psa (z důvodu pořízení nového psa či naopak pokud již psa nemáte).

Žádáme poplatníky, kteří mají nárok na osvobození a úlevy podle článku č.7, odst. 1-5 Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2021, aby tuto skutečnost doložili do 31.1.2022 a to písemnou formou.

Poplatky je možné uhradit i platební kartou a hotově na Obecním úřadu v Lánech (v termínu 14.2.-28.2.2022).

Vydání známek na odvoz odpadu pro rok 2022 při bezhotovostní platbě, je možný již nyní v průběhu ledna v úředních hodinách: pondělí 8:00–12:00 a 13:00–17:00 hodin a ve středu 08:00–12:00 a 13:00–17:00 hodin.