Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ Lány

Vydáno: 29.3.2023

Na základě vzdání se vedoucího pracovního místa na ředitelku Mateřské školy Lány, příspěvkové organizace, okres Kladno ke dni 30. 6. 2023, vyhlásil starosta obce Lány dne 27. 3. 2023, ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Lány, okres Kladno. Veškeré informace ke konkursnímu řízení jsou uveřejněny na úřední desce obce Lány.