Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Sběr starého papíru

Datum: 31.10.2022

31.10. - 4.11. 2022 Sběrné místo je u garáží za historickou budovou (přístupné z ulice U Špýcharu). Svázané noviny, časopisy, starý papír - NE KARTONY, zde můžete nechávat i během dne.

Děkujeme.
ZŠ a SRPDŠ Lány