Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Sběr nebezpečného odpadu

Datum: 5.11.2022

V Lánech na náměstí 7:50 - 8:30 hodin Ve Vašírově 8:40 - 9:10 hodin

Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru se uskuteční v sobotu 5. listopadu 2022. Sběrná místa jsou: Lány před obecním úřadem od 7:50 do 8:30 hodin a ve Vašírově u kapličky od 8:40 do 9:10 hodin. Do nebezpečného odpadu můžete přinést např. pneumatiky, elektrospotřebiče, nebezpečný odpad (oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, teploměry, fotochemikálie, rozpouštědla, zásady, pesticidy, léky, baterie, olověné akumulátory, nádoby od sprejů). Připomínáme, že nebezpečné odpady se ode-vzdávají v danou hodinu přímo zaměstnancům specializované firmy. Nevozte je na sběrná místa předem.

Ing. Ivana Píšová