Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 t. 1 pism. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022

Vyvěšeno: 31.8.2021
Dokument: 20210831103505.priloha-c.-1.pdf (PDF, 430 kB)
Příloha č. 2 (PDF 80 kB)