Obec Lánybrána do křivoklátských lesů
  • Titulní strana
  • Obecní úřad Lány
  • Úřední deska
  • Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpis, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromaždění, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za období 1.1.2019 - 31.12.2019

Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpis, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromaždění, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za období 1.1.2019 - 31.12.2019

Vyvěšeno: 20.10.2021
Bude sejmuto: 22.11.2021