Obec Lánybrána do křivoklátských lesů
  • Titulní strana
  • Obecní úřad Lány
  • Úřední deska
  • Záměr prodeje nemovitosti stavební parcela parc.č.st. 663 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 143 m2, jejíž součástí je stavba - rodinný dům čp. 475 v Lánech, ul. Křivoklátská, stojící na stavební parcele parc.č.st. 663, a dále pozemek parc.č. 188/2 o výměře 370 m2, vše v kat. území a obci Lány

Záměr prodeje nemovitosti stavební parcela parc.č.st. 663 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 143 m2, jejíž součástí je stavba - rodinný dům čp. 475 v Lánech, ul. Křivoklátská, stojící na stavební parcele parc.č.st. 663, a dále pozemek parc.č. 188/2 o výměře 370 m2, vše v kat. území a obci Lány

Vyvěšeno: 11.1.2023
Bude sejmuto: 27.1.2023
Oblast: Ostatní
Zdroj: Obecní úřad
Dokument: 20230111111750.p.-bures.pdf (PDF, 337 kB)