Obec Lánybrána do křivoklátských lesů
  • Titulní strana
  • Obecní úřad Lány
  • Úřední deska
  • Záměr prodeje nemovitosti stavební parcela parc.č.st. 666 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 147 m2, jejíž součástí je stavba - rodinný dům čp. 478 v Lánech, ul. Křivoklátská, stojící na stavební parcele parc.č.st. 666, a dále pozemek parc.č. 186/10 o výměře 394 m2, vše v kat. území a obci Lány

Záměr prodeje nemovitosti stavební parcela parc.č.st. 666 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 147 m2, jejíž součástí je stavba - rodinný dům čp. 478 v Lánech, ul. Křivoklátská, stojící na stavební parcele parc.č.st. 666, a dále pozemek parc.č. 186/10 o výměře 394 m2, vše v kat. území a obci Lány

Vyvěšeno: 11.1.2023
Bude sejmuto: 27.1.2023
Oblast: Oznámení
Zdroj: Obecní úřad
Dokument: 20230111112227.p.-frolik.pdf (PDF, 338 kB)