Obec Lánybrána do křivoklátských lesů
  • Titulní strana
  • Obecní úřad Lány
  • Úřední deska
  • Záměr prodeje nomovitosti stavební parcela parc.č.st. 667 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 152 m2, jejíž součástí je stavba - rodinný dům čp. 479 v Lánech, ul. Křivoklátská, stojící na stavební parcele parc.č.st. 667, a dále pozemek parc.č. 186/9 o výměře 515 m2, vše v kat. území a obci Lány

Záměr prodeje nomovitosti stavební parcela parc.č.st. 667 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 152 m2, jejíž součástí je stavba - rodinný dům čp. 479 v Lánech, ul. Křivoklátská, stojící na stavební parcele parc.č.st. 667, a dále pozemek parc.č. 186/9 o výměře 515 m2, vše v kat. území a obci Lány

Vyvěšeno: 11.1.2023
Bude sejmuto: 27.1.2023
Oblast: Oznámení
Zdroj: Obecní úřad
Dokument: 20230111113326.p.-soukupova.pdf (PDF, 340 kB)