Obec Lánybrána do křivoklátských lesů
  • Titulní strana
  • Obecní úřad Lány
  • Úřední deska
  • Záměr prodeje nemovitosti stavební parcela parc.č.st. 683 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 62 m2, jejíž součástí je stavba - rodinný dům čp. 491 v Lánech, ul. Pod Hřištěm, stojící na stavební parcele parc.č.st. 683, a dále pozemky parc.č. 208/13 o výměře 56 m2 a parc.č. 208/24 o výměře 36 m2, vše v kat. území a obci Lány

Záměr prodeje nemovitosti stavební parcela parc.č.st. 683 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 62 m2, jejíž součástí je stavba - rodinný dům čp. 491 v Lánech, ul. Pod Hřištěm, stojící na stavební parcele parc.č.st. 683, a dále pozemky parc.č. 208/13 o výměře 56 m2 a parc.č. 208/24 o výměře 36 m2, vše v kat. území a obci Lány

Vyvěšeno: 11.1.2023
Bude sejmuto: 27.1.2023
Oblast: Oznámení
Zdroj: Obecní úřad
Dokument: 20230111113458.p.-spas.pdf (PDF, 347 kB)