Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Oznámení zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc.č. st. 91 v k.ú. Lány o výměře 4m2 společnosti Alza.cz, a.s.

Vyvěšeno: 26.10.2023
Bude sejmuto: 10.11.2023
Dokument: 20231101102440.img_231101092054.pdf (PDF, 234 kB)