Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Nařízení obce Lány č.1/2009 o zajištění zimní údržby místních komunikací

Vyvěšeno: 10.11.2009
Platnost od: 26.11.2009
Účinnost od: 27.11.2009
Oblast: Vyhlášky
Zdroj: Obecní úřad