Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyvěšeno: 17.12.2019
Platnost od: 1.1.2020
Oblast: Vyhlášky
Zdroj: Obecní úřad
Dokument: 2020-01-14_2382_200114114132_001.pdf (PDF, 1,6 MB)