Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednávání návrhu změny č. 1 Územního plánu obce Lány

Vyvěšeno: 5.3.2020
Bude sejmuto: 23.4.2020
Platnost od: 5.3.2020

Celý návrh změny č. 1 Územního plánu obce Lány včetně části návrhu odůvodnění zpracovaného pořizovatelem k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu obce Lány je k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě Lány.