Obec Lánybrána do křivoklátských lesů

Inzerce v Lánském zpravodaji

Z důvodů naplněné kapacity Lánského zpravodaje je s platností od 7.5.2019 zastaven příjem veškeré inzerce do Lánského zpravodaje. Děkujeme za pochopení.

Máte-li zájem o inzerci v Lánském zpravodaji, pošlete svou objednávku e-mailem nebo jej doručte osobně na Obecní úřad v Lánech. Pro otištění inzerátu v Lánském zpravodaji potřebujete vědět:

  • že příjem inzerátu je možný vždy do 25. v kalendářním měsíci, pokud jej chcete zveřejnit v následujícím měsíci, ve kterém jste inzerát zaslal/a;
  • zveřejňujeme inzeráty firemní i soukromé nabídky služeb;
  • je vhodné poslat inzerát (textovou podobu nebo grafické zpracování) v elektronické podobě na e-mail: zpravodaj@lany.cz. Elektronické předání inzerátu výrazně usnadňuje další zpracování při tvorbě Lánského zpravodaje, snižuje riziko chyb a neúmyslných omylů, které mohou nastat při přepisování redakční radou. Pokud nemáte možnost doručit inzerát v elektronické podobě, doručte jej v písemné podobě na Obecní úřad v Lánech;
  • při objednání opakovaného vydání inzerátu získate slevu ze základní ceny. Podmínkou je, že si objednáte opakované otištění inzerátu shodného obsahu a velikosti ve třech, po sobě jdoucích vydáních zpravodaje. Za druhé otištění inzerátu získáte slevu ze základní ceny 15%, za třetí otištění inzerátu získáte slevu ze základní ceny 30%;
  • s textem inzerátu pošlete jednoduchou objednávku - uvedete své iniciály/název firmy, adresu, jaký rozměr inzerátu objednáváte = v jaké ceně si přejete inzerát uveřejnit (uvádějte vždy shodně s ceníkem inzerce, který je uveden dále), ve kterém měsíci si přejete inzerát zveřejnit a zda si přejete opakované zveřejnění. V případě, že se jedná o firemní objednávku, připojte fakturační údaje (IČ, DIČ).  Uveďte na sebe kontakt - e-mail, telefon.
  • po zveřejnění inzerátu obdržíte fakturu vystavenou Obecním úřadem v Lánech a jeden výtisk zpravodaje ke kontrole otištěného inzerátu.

Ceník inzerce:

1/32 stránky A4 (např. 56 x 29 mm) 220 Kč
1/16 stránky A4 (např. 62 x 52 mm) 440 Kč
1/8 stránky A4 (např. 92 x 70 mm) 880 Kč
1/4 stránky A4 (např. 92 x 141 mm) 2 000 Kč
1/2 stránky A4 (např. 129 x 201 mm) 3 500 Kč
1/1 stránky A4 (např. 192 x 270 mm) 6 000 Kč

šířka inzerátů 56, 62, 92, 129, 192 mm, výška dle požadované plochy.